CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KROMĚŘÍŽ

  • VZTAH K PROJEKTU

    Generální projektant DUR, DSP, DPS, VV, IČ, AD

  • INVESTIČNÍ NÁKLADY

    55 mil. Kč

  • STAV

    V přípravě

zpět

skrýt