Kontakt

 • STRAET ARCHITECTS s.r.o.
 • Na Poříčí 11
 • 110 00 Praha 1
 • firma zapsaná v obchodním rejstříku,vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122601
 • IČO: 278 64 618
 • DIČ: CZ 27864618
 • bankovní spojení: ČSOB Praha
 • číslo účtu: 213150686/0300
 • IDDS: wzecwgx
 • zastoupená jednatelem
 • Straet s.r.o.
 • pracujeme V REVITU 
 • s BIM TECHNOLOGIÍ